Бизнес Академия CourseLAB (Лаборатория за курсове). 02/852-57-07 office@courselab.net
Communication

Вашият бизнес има нужда от маркетинг

За съжаление у нас все още се намират предприемачи, които нямат правилно разбиране за понятието „маркетинг“. За тях маркетингът е скъпо удоволствие, от което няма особена полза. Този начин на мислене е колкото остарял, толкова и опасен за всеки бизнес!

Независимо дали сте решили да отворите туристическа агенция или хранителен магазин, вие задължително трябва да имате най-малко основни познания за значението и целите на маркетинга.

 

Какво е маркетинг?

Маркетингът е нещо много повече от план, той ви помага да разберете докъде искате да стигнете и как да постигнете целите си.

Добрият маркетинг трябва да намери потенциалните клиенти, които имат нужда от вашите продукти/услуги. Той поставя ясни цели, предлага онова, което хората искат и са склонни да купят, елиминира конкуренцията, създава уникално съдържание…

Маркетингът създава краткосрочни и дългосрочни цели, обръща внимание на пропуските и никога не ги повтаря отново. Той се учи както от грешките, така и от успехите, и знае коя е правилната стратегия за всяка конкретна цел.

 

По какво се познава добрия маркетинг?

• Той знае коя е неговата целева аудитория
• Привлича точните клиенти
• Не продава „всичко на всеки“
• Умее да разграничи конкретния бизнес от всички останали
• Знае кой най-вероятно е склонен да купи

 

Кой е идеалният клиент?

• Оценява високо вашия бизнес
• Респектира се от вашия бизнес
• Говори за вас и вашите продукти/услуги и ги препоръчва на другите
• Този, на когото искате да приличат всички останали ваши клиенти

 

Когато познавате клиентите си, сте наясно с бизнеса си!

• Защо са избрали именно вас сред всички останали?
• Какво правите вие, което конкуренцията пропуска?
• Какво нещо можете да направите за клиентите си, за което конкуренцията вече се е сетила?
• Какви приблизително са доходите на вашите клиенти?
• Как предпочитат да купуват клиентите ви – онлайн или офлайн?
• Колко често пазаруват от вас клиентите ви и колко често от конкуренцията?
• Доколко полезни за тях са продуктите/услугите ви?

Тук списъкът с въпроси е непълен, тъй като е безкраен и зависи от целите на вашата бизнес дейност.

 

Правете маркетингови проучвания!

-Чрез маркетинговото проучване, вие можете да съберете необходимата за вас информация, касаеща бизнеса ви.
-Анализът на пазара разкрива основните фактори, които стоят зад решението за покупка.
-Маркетинговото проучване ви помага да осъзнаете поведението и психологията на потребителите, както и да разберете къде се намирате спрямо конкуренцията.
-Тук директният контакт с потребителя също е от значение. Можете да го осъществите по телефона, чрез анкета, посредством т. нар. фокус групи и др.

 

SWOT анализ на вашия бизнес

SWOT анализът открива силните (Strength) и слаби (Weakness) страни на бизнеса ви. Той търси нови възможности (Opportunities) и потенциални заплахи (Threats). SWOT анализът ще ви помогне да погледнете обективно на бизнеса си и да развивате маркетинг целите и стратегиите си.

Силни страни (Strength)
• Ресурси, с които разполагате
• Положителните характеристики на продукта, които са под ваш контрол
• Вашите предимства пред конкурентите

Слабости (Weakness)
• Вътрешните фактори, които препречват пътя ви към целта

Възможности (Opportunities)
• Външните фактори, които позволяват на вашата компания да върви напред и да се развива
• Възможностите, които предлага пазара и от които можете да извлечете ползи (промени в начина на живот, растеж на пазара, позитивни отзиви за бизнеса ви и др.)

Заплахи (Threats) – сериозни или вероятни
• Факторите, които носят евентуални заплахи за вашите бизнес начинания
• Неблагоприятни тенденции на пазара, водещи към намаляване на приходите
• Фактори, излагащи на риск вашите маркетингови стратегии и бизнеса ви