Бизнес Академия CourseLAB (Лаборатория за курсове). 02/852-57-07 office@courselab.net
Statiq Nujda Ot Marketingov Plan

Защо ви е нужен маркетингов план?

Маркетинговият план е част от процесите на планиране в маркетинга. Ако сте решили да започвате бизнес, без да сте помислили за маркетингов план, много трудно ще стигнете до целта. Без маркетингов план, вие не знаете къде отивате и е много вероятно да не стигнете до точката, към която сте се запътили.

Ако нямате маркетингов план:
– Няма да имате ясно формулирани цели
– Често ще се отклонявате от целта
– Няма да ви бъде ясно къде се намирате спрямо конкурентите си
– Няма да знаете дали онова, което печелите е достатъчно
– Ще пропускате реализирането на по-големи печалби

Маркетинговото планиране ще ви даде поглед върху дългосрочното развитие на компанията, т.е. – каква е ситуацията на бизнеса ви сега и каква ще бъде след месеци, година или повече.

Създаването на маркетинг план не е толкова сложна задача, стига да познавате добре бранша, в който искате да се развивате и да имате базови познания по маркетинг.

Какво да съдържа вашият маркетинг план?

Изложение.
Тази част се пише накрая, тъй като обобщава всичко, което сте описали. Тя обаче, стои на първо място в плана.

Описание на продуктите/услугите.
Тук отбелязвате най-важните характеристики на продуктите или услугите, както и целите, които искате да постигнете.
Например:
– какво отличава вашите продукти/услуги от други подобни продукти или услуги
– защо сте избрали да предлагате точно тези продукти/услуги
– общи цели на компанията ви и т.н.
Нека целите ви бъдат кратко и ясно формулирани и да не се отклоняват от общата идея.

Анализ на ситуацията
Краткосрочни и дългосрочни цели. Силни и слаби страни, пазарен дял и др.
– Анализ на целевия пазар. Тук е мястото, където са описани целевите групи, на базата на сериозни анализи. След като сте проучили пазара и разполагате с необходимите данни, би следвало да имате наблюдения и изводи. Колко хора са склонни да купуват вашите продукти/услуги? Какъв процент от целевите групи са на мнение, че онова, което предлагате ще им бъде полезно? Дали потребността от вашите продукти/услуги е голяма? Демографските характеристики и психографията също са от значение за добрия анализ – доходи, образование, социално поведение, интереси и др.

Анализ на конкуренцията. Конкуренцията е заела целия пазар или определена ниша? Какви са силните и слабите страни на вашите конкуренти? С какво техните продукти/услуги превъзхождат вашите? Кои са сходствата между продуктите/услугите на конкуренцията и вашите продукти/услуги? Как можете да подобрите качеството на предлаганите от вас продукти/услуги?

Сътрудници. Личности или компании, които са от ключово значение за поддържането и развитието на фирмата и бранда ви.

– PEST анализ (political, economic, social & technological analysis). Този общ анализ ще ви даде обща представа за политическата обстановка, законовите регламенти, икономическата обстановка, социалната и културната среда. Технологичната страна на въпроса също е от значение – доколко зависите от технологиите, трябва ли те да се надграждат и обновяват и т.н.

SWOT анализ (Strength, Weakness, Opportunities, Threats). С помощта на SWOT анализа ще откриете вътрешните силни и слаби страни, както и възможностите и заплахите, които идват отвън.

Сегментиране на пазара
Всеки пазар има своите сегменти. Задължително трябва да сте наясно с отделните сегменти на вашия продукт и на вашия пазар!

Пример:
1.Име на сегмент (семейства с деца)
2.Описание
3.Какъв процент от продажбите е този сегмент
4.Как продуктът ви използва този сегмент
5.От каква подкрепа се нуждае този сегмент
6.Коя е най-добрата реклама за този сегмент
7.Каква е чувствителността на цените на този сегмент – често ли се променят, гъвкави ли са или са фиксирани и др.

Алтернативни маркетингови стратегии
Опишете подробно всички стратегии, които ви хрумнат, преди стратегиите описани в маркетинговия план да стартират. Това означава да премахнете даден продукт, да промените цената и др. Алтернативните маркетингови стратегии включват и нискобюджетни похвати като имейли, социални мрежи и други, които целят да достигнат специфичен таргет.

Избор на маркетингова стратегия
Тук описвате стратегията, която вече сте разработили и обмислили. Защо сте избрали точно тази стратегия, защо сте сигурни, че тя е най-добрата и т.н. Налага се да опишете специфичните особености, свързани с всекипродукт.

Пример:
1. Продукт: бранд, качество и предназначение, обхват, гаранция, опаковка;

2. Цена: колко ще струва на потребителя, намаления, условия на плащане, лизинг или разсрочено плащане, ако има такъв вариант;

3. Дистрибуция: канали на дистрибуция, критерии за оценяване на дистрибуторитите, локация, логистика;

4.Реклама: видове реклама, честота на пускане на рекламата, канали за реклама, промоционални програми, пр, бюджет, очаквания от всяка кампания;

Кратки и дългосрочни прогнози
Това са прогнозите за приходите и разходите.

Заключение
Разширена версия на точка 1. Описват се подробно всички прогнозни числа, като приходи, разходи, печалби и др.

Маркетинговият план не е книга, нито доклад. Той трябва да е написан кратко и ясно. Трябва с един поглед да се обхващат целите, които сте си поставили с дадения продукт, как ще постигнете тези цели, колко ще ви струва и каква печалба да очаквате след като сте изпълнили маркетинговия план и сте постигнали целите, описани в него.
Бъдете готови във всеки момент да променяте плана и целите, както и отделните параметри в него според актуалната ситуация!