Бизнес Академия CourseLAB (Лаборатория за курсове). 02/852-57-07 office@courselab.net
Statiq Celevi Pazar

Кой е вашият целеви пазар?

Привличането на точните клиенти е много важен момент, който обаче ще пропуснете, ако не таргетирате правилно!

В условия на жестока конкуренция като днешната, е невъзможно да развивате бизнеса си без ясно дефинирана аудитория. Колкото и добра стратегия да имате, няма как да просъществувате, ако си нямате идея кой е вашият целеви пазар.

Таргетирането на пазара ви позволява:

– Да използвате по предназначение маркетинговия си бюджет. Иначе казано – да управлявате правилно парите си.
Да създавате правилните рекламни послания, които ще достигат до правилните хора – онези, които имат нужда от продуктите/услугите ви.
Да разграничите бизнеса си от всички останали.
– Да се концентрирате върху правилната аудитория.
– Да развивате дейността си активно.
– Да генерирате по-добри печалби.

Ако искате да се издъните:

– Мислете си, че всеки, който се интересува от вашите продукти/услуги е част от вашия таргет.
Таргетирайте на конвейер. Пример: всички собственици на хотели или пък всички жени-домакини са вашият таргет.
Изключете групите, които не биха купували от вас и приключете до тук.
– Предлагайте всичко на всеки.

Сегментация, таргетиране и позициониране – кое е общото?
Сегментиране на пазара
-Пазарната сегментация изисква да групирате отделните групи потребители в сегменти, които имат общи нужди и които реагират по идентичен начин на онова, което им предлагате.
-Всеки от тези сегменти изисква различна стратегия за маркетингов микс и предполага различни възможности за реализиране на печалби.

-Сегментирането се осъществява чрез определяне на демографската характеристика, локацията и психографията. Така например, демографията се концентрира върху възрастта, пола, доходите, образованието, работата и културния произход.
-Психографията включва начина на живот на всяка една от групите, социалния им статус, нагласите и личностни особености.
-Локацията разбира се, идентифицира държавата, областта или населеното място на групите.

Таргетиране
Има се предвид разработването на различни стратегии за всеки отделен целеви пазар. Най-общо, основните подходи за дефинирането на целевите пазари, са три.

1. Неидентифицирано таргетиране (Undifferentiated Targeting). Този подход разглежда пазара като една група, без наличие на отделни сегменти. За целта се използва само една маркетингова стратегия. Ако сте фирма или организация без сериозна конкуренция, бихте могли да се възползвате.

2. Нишово таргетиране (Concentrated Targeting). Фокусът е върху определена пазарна ниша, към която са насочени маркетинговите усилия.  Целта е да стигнете до нуждите и желанията на конкретен сегмент. Ако фирмата ви е малка, тази стратегия е чудесна за вас, тъй като ви дава възможност за ефективна конкуренция с по-големите от вас.
3. Таргетиране в няколко сегмента (Multi-Segment Targeting). Тук се насочвате към два или повече пазарни сегменти, разработвайки отделни маркетингови стратегии за всеки един от тях. Предимствата са много, но има един проблем: финансовата част. Разширеното проучване на пазара и необходимостта от няколко рекламни стратегии могат значително да оскъпят начинанието.

Позициониране
Отговорете си на следния въпрос: как вашата марка и продуктите/услугите ви са позиционирани в съзнанието на потребителите?
Ефективното позициониране изисква добро познаване както на конкуренцията, така и на нуждите на вашата аудитория.