Бизнес Академия CourseLAB (Лаборатория за курсове). 02/852-57-07 office@courselab.net

Курсовете на COURSELab представляват бизнес обучения, даващи възможността за бързо и лесно придобиване на нови знания и умения, както и затвърждаване на вече придобити такива.

Целта на тези курсове е да представят световните практики в бизнес средите през призмата на българския пазар. Знаем, че в нашето съвремие всеки има достъп до неограничено количество информация.

Нашата задача е да представим техниките и похватите, които са приложими у нас и дават резултати.

Ние вложихме дългогодишни усилия в изучаване на различни техники и прилагането им в практиката. Това, което искаме да споделим, е опитът, който натрупахме.

Нашите лектори водят курсовете си така, че да държат вниманието на аудиторията си във всеки един момент, а информацията, която представят, е поднесена по начин, лесен за възприемане.

Ние не целим чисто теоретични обучения – лекторите ни включват множество примери от опита – своя и този на своите колеги – както и практически упражнения.

Еднодневен тренинг „7-те роли на мениджъра“
Еднодневен тренинг „7-те роли на мениджъра“
Еднодневен Тренинг

Еднодневен тренинг "7-те роли на мениджъра"

Уважаеми мениджъри, Възникват ли проблеми в екипа ви поради неразбиране на зададените отговорности и задачи, неизслушване или лошa комуникация? Забавяте ли задачи,…

Лична ефективност, продуктивност и управление на времето
Лична ефективност, продуктивност и управление на времето

Лична ефективност, продуктивност и управление на времето

Времето – най-ценния ни, незаменим и невъзвръщаем ресурс. Как да боравим ефективно и правилно с него, така че да се чувстваме…

„Ефективна комуникация, емоционална интелигентност и справяне с конфликтини ситуации“
„Ефективна комуникация, емоционална интелигентност и справяне с конфликтини ситуации“
Еднодневен Тренинг

"Ефективна комуникация, емоционална интелигентност и справяне с конфликтини ситуации"

Скъпи приятели, Ако вие сте мениджър, който иска да създаде атмосфера на разбирателство и екипност в своята компания и има нужда…

Обучение: Седемте стъпки за успех в продажбите
Обучение: Седемте стъпки за успех в продажбите
Еднодневен Тренинг

Обучение: Седемте стъпки за успех в продажбите

Това е единственото обучение за търговци в България, което гарантира следните резултати: Ще изградите свой собствен скрипт за представяне на…

Овладей стреса и интегрирай спокойствието в ежедневието си
Овладей стреса и интегрирай спокойствието в ежедневието си
Уебинари

Овладей стреса и интегрирай спокойствието в ежедневието си

Финанси за мениджъри
Финанси за мениджъри
Бизнес умения

Финанси за мениджъри

ФИНАНСИ ЗА НЕФИНАНСИСТИ Във всяка бизнес област минималните финансови познания за задължително условие за успех, а също и за постигане…

Комуникация с клиентите
Комуникация с клиентите
Продажби

Комуникация с клиентите

Уважаеми мениджъри и търговци, Възникават ли проблеми с клиентите поради неразбиране, неизслушване или лоша фирмена култура на служителите? Губите ли клиенти, заради неактивност или…

Анализ на финансови отчети
Анализ на финансови отчети
Бизнес умения

Анализ на финансови отчети

Този семинар е специално създаден, за да отговори на най-често срещаните въпроси на мениджърите свързани с управлението на паричните средства…

Разработване на бизнес план
Разработване на бизнес план
Бизнес умения

Разработване на бизнес план

В наше време все по-малко фирми имат планови отдели и планирането се е превърнало в много важна част от работата…

Справяне с отсъстване
Справяне с отсъстване
Мениджмънт

Справяне с отсъстване

Отсъствието от работа е един основен проблем за всяка фирма. В този курс ще научите кои фактори да наблюдавате за…

Техники за брейнсторминг
Техники за брейнсторминг
Бизнес умения

Техники за брейнсторминг

Брейнсторингът е един от най-познатите и използвани методи за обсъждане на даденa тема или проблем в един екип. Това обучение…

Бизнес планиране
Бизнес планиране
Бизнес умения

Бизнес планиране

Бизнес планирането е основата, върху която стъпва началото и развитието на всяка организация. В този тренинг Ви предлагаме знания и…

Представяне на бизнеса
Представяне на бизнеса
Продажби

Представяне на бизнеса

Добрите и убедителни презентации са един от най-работещите методи за промотиране на бизнес и продукти. Този тренинг ще Ви предостави…

Коучинг умения
Коучинг умения
Коучинг

Коучинг умения

Коучингът е един от основните иструменти, с които добрият лидер направлява своя екип. В това обучение имате възможност да получите…

Представяне на неприятна информация
Представяне на неприятна информация
Личностни умения

Представяне на неприятна информация

В кариерата на всеки в даден момент се налага да съобщи нещо не до там приятно. В това обучение ще…

Комуникация с клиенти
Комуникация с клиенти
Продажби

Комуникация с клиенти

Добрата комуникация с клиенти и изграждането на добри взаимоотношения между двете страни са базови за високи нива на продажби. В…

Справяне с конфликти
Справяне с конфликти
Личностни умения

Справяне с конфликти

Неизбежно, част от ежедневието си прекарваме във водене или наблюдаване на конфликти. Бързото и успешно решение има позитивен ефект както…

Грижа за клиента
Грижа за клиента
Продажби

Грижа за клиента

Грижата за клиенти е определяща за развитието на силен и стабилен бизнес. Добрите отношения с тях са решаващи за оцеляването…

Грижа за клиента по телефона
Грижа за клиента по телефона
Продажби

Грижа за клиента по телефона

Обслужването на клиенти е един от най-важните аспекти във всеки бизнес. Цялостното разбиране на нуждите на клиента и предлагането на…

Отлични взаимоотношения с клиенти
Отлични взаимоотношения с клиенти
Продажби

Отлични взаимоотношения с клиенти

Добрите отношения с клиентите са приоритетни за всеки бизнес, целящ развитие и успех. В този тренинг ще може да се…

Дисциплина на работното място
Дисциплина на работното място
Мениджмънт

Дисциплина на работното място

Дисциплината на работното място има централна роля във всяка организация. Налагана по честен и коректен начин в подходящите моменти, тя…

Умения за убеждение
Умения за убеждение
Личностни умения

Умения за убеждение

Умението да убеждаваме е основен компонент за успеха ни на работното място. В този тренинг ще можете да разберете, развиете…

Водене на събрания
Водене на събрания
Мениджмънт

Водене на събрания

Събранията често са безрезултатни и губят много време на участниците в тях. С подходящото ръководене обаче те могат да се…

Умения за слушане
Умения за слушане
Личностни умения

Умения за слушане

Комуникативните умения са от съществено значение за всеки бизнес. Едно от тях е слушането. Без него възникват множество недоразумения, прекъсващи…

Управление на и-мейли
Управление на и-мейли
Личностни умения

Управление на и-мейли

Изчислено е, че мениджърите прекарват средно по 2 часа на ден в уреждане на електронната си поща. В това обучение…

Основи на маркетинга
Основи на маркетинга
Маркетинг

Основи на маркетинга

Ефективния маркетинг е жизнено важен за оцеляването и растежа на всеки бизнес. Без значение от продуктът или услугата, която дадена…

Менторски умения
Менторски умения
Коучинг

Менторски умения

Менторството е механизъм, при който опитен в дадена област човек направлява и подпомага обучението на друг по-неопитен. Менторът може да…

Умения за водене на преговори
Умения за водене на преговори
Личностни умения

Умения за водене на преговори

Способността да преговаряме ефективно е важна. Тя може лесно да бъде развита. Чрез разбиране на етапите, включени в едни преговори…

Практични умения за продажби
Практични умения за продажби
Продажби

Практични умения за продажби

Теоритичната подготовка при продажбените процеси без съмнение е важна, но конкретни умения от практиката са много по-труднодостъпни. В този тренинг…

Презентаторски умения
Презентаторски умения
Продажби

Презентаторски умения

Публичното говорене и доброто водене на представяния са в същността на успешните продажби и развиващите се организации. Все пак много…

Приоритизиране и планиране
Приоритизиране и планиране
Бизнес умения

Приоритизиране и планиране

Приоритизирането и планирането са от особено голяма важност както за бизнес средите, така и в личен план. Без добро менежиране…

Писане на имейли
Писане на имейли
Бизнес умения

Писане на имейли

Имейлите са част от бизнес комуникацията, която провеждаме във всекидневието си и като такива, тяхното съдържание трябва да звучи точно…

Ефективно питане
Ефективно питане
Личностни умения

Ефективно питане

В работния процес винаги ни се налага да общуваме с колеги и клиенти, независимо от отговорностите, които имаме. Затова и…

Изготвяне на доклади
Изготвяне на доклади
Бизнес умения

Изготвяне на доклади

Писането на доклади несъмнено е един от не до там интересните аспекти на работата, която вършим. Затова е по-изгодно за…

Продажби по телефона
Продажби по телефона
Продажби

Продажби по телефона

Телефоните са едно от най-използваниете средства във всекидневния живот, но въпреки това продажбите чрез обаждания често са подценявани. Този курс…

Планиране на продажби
Планиране на продажби
Продажби

Планиране на продажби

Планирането е в основата на успешния бизнес. С цел по-ефективно планиране на продажбените методи ние Ви предлагаме този практически насочен…

Справяне със стреса
Справяне със стреса
Личностни умения

Справяне със стреса

Думата “стрес” се използва в широкото си значение като физическа и/или емоционална реакция на организма към изисквания и затруднения. Въпреки…

Работа в екип
Работа в екип
Бизнес умения

Работа в екип

Добрата съвместна работа е от особено голяма важност за продуктивността на един екип. В този тийм билдинг тренинг ще можете…

Изграждане на успешен екип
Изграждане на успешен екип
Мениджмънт

Изграждане на успешен екип

Добрата съвместна работа е от особено голяма важност за продуктивността на един екип. В този тийм билдинг тренинг ще можете…

Качествено обслужване
Качествено обслужване
Продажби

Качествено обслужване

С многото сходни продукти, услуги и цени на пазара това, с което можем да се различаваме от конкуренцията, е качеството…

Силата да въздействаш
Силата да въздействаш
Личностни умения

Силата да въздействаш

Целенасочено или не, в ежедневието си често въздействаме на хората около нас. В този тренинг ще научите повече за въздействието…

Пътя към успеха
Пътя към успеха
Личностни умения

Пътя към успеха

Често имаме идеи и мечти, но не и достатъчно мотивация, за да ги изпълним. Вие имате силата да постигнете всичко.…

Управление на времето
Управление на времето
Бизнес умения

Управление на времето

В нашето забързано ежедневие много лесно превключваме на автопилот. По този начин често пилеем времето си в недобре планирани действия.…

Бизнес нетуъркинг
Бизнес нетуъркинг
Бизнес умения

Бизнес нетуъркинг

За развитие на успешен бизнес или кариера са нужни силни бизнес взаимоотношения, кредибилност и широка мрежа от контакти. Този курс…

Техники за Продажби по Телефона
Техники за Продажби по Телефона
Продажби

Техники за Продажби по Телефона

Много търговци изпитват трудности при продажбите по телефона, породени от невладеене на техниките за този вид комуникация , притеснение от…

Семинар Дигитален Маркетинг
Семинар Дигитален Маркетинг
Маркетинг

Семинар Дигитален Маркетинг

Имате ли ефективен уеб сайт, който продава? Ще разгледаме всички необходими стъпки за изграждането на вашия сайт: от създаването на…