Бизнес Академия CourseLAB (Лаборатория за курсове). 02/852-57-07 office@courselab.net
salesteam

Тренингите ни по продажби предоставят ценни съвети и утвърдени тактики за привличане и задържане на клиентите. Предлагат работещи модели както за директни, така и за задочни продажби, които лесно се прилагат към всеки бизнес.


Теми на обучения по продажби: Продажбени умения, основи на потребителско поведение, водене на презентации и преговори, умения за комуникация.

ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРОДАЖБИ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИТЕ

Комуникация с клиентите
Комуникация с клиентите
Продажби

Комуникация с клиентите

Уважаеми мениджъри и търговци, Възникават ли проблеми с клиентите поради неразбиране, неизслушване или лоша фирмена култура на служителите? Губите…

Представяне на бизнеса
Представяне на бизнеса
Продажби

Представяне на бизнеса

Добрите и убедителни презентации са един от най-работещите методи за промотиране на бизнес и продукти.…

Комуникация с клиенти
Комуникация с клиенти
Продажби

Комуникация с клиенти

Добрата комуникация с клиенти и изграждането на добри взаимоотношения между двете страни са базови за…

Грижа за клиента
Грижа за клиента
Продажби

Грижа за клиента

Грижата за клиенти е определяща за развитието на силен и стабилен бизнес. Добрите отношения с…

Грижа за клиента по телефона
Грижа за клиента по телефона
Продажби

Грижа за клиента по телефона

Обслужването на клиенти е един от най-важните аспекти във всеки бизнес. Цялостното разбиране на нуждите…

Отлични взаимоотношения с клиенти
Отлични взаимоотношения с клиенти
Продажби

Отлични взаимоотношения с клиенти

Добрите отношения с клиентите са приоритетни за всеки бизнес, целящ развитие и успех. В този…

Практични умения за продажби
Практични умения за продажби
Продажби

Практични умения за продажби

Теоритичната подготовка при продажбените процеси без съмнение е важна, но конкретни умения от практиката са…

Презентаторски умения
Презентаторски умения
Продажби

Презентаторски умения

Публичното говорене и доброто водене на представяния са в същността на успешните продажби и развиващите…

Продажби по телефона
Продажби по телефона
Продажби

Продажби по телефона

Телефоните са едно от най-използваниете средства във всекидневния живот, но въпреки това продажбите чрез обаждания…

Планиране на продажби
Планиране на продажби
Продажби

Планиране на продажби

Планирането е в основата на успешния бизнес. С цел по-ефективно планиране на продажбените методи ние…

Качествено обслужване
Качествено обслужване
Продажби

Качествено обслужване

С многото сходни продукти, услуги и цени на пазара това, с което можем да се…

Техники за Продажби по Телефона
Техники за Продажби по Телефона
Продажби

Техники за Продажби по Телефона

Много търговци изпитват трудности при продажбите по телефона, породени от невладеене на техниките за този…