Бизнес Академия CourseLAB (Лаборатория за курсове). 02/852-57-07 office@courselab.net

Помогнете на своя екип да разгърне целия си потенциал с фирмени обучения от CourseLab.

Фирмени обучения и тренинги от Бизнес Академия CourseLab се провеждат вътре във вашите екипи с цел подобряване ефективността на работа и комуникацията между отделните звена. Основните обучителни теми са свързани с маркетинг, продажби, мениджмънт и организация. COURSELab изготвя индивидуални тренинг програми спрямо обстановката на компанията на пазара и нуждите на отделния служител в компанията. Може да пуснете своето запитване за фирмени обучения през нашата платформа, да ни изпратите e-mail или да се свържете директно по телефона.

salesteam

ПРОДАЖБИ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Тренингите ни по продажби предоставят ценни съвети и утвърдени тактики за привличане и задържане на клиентите. Предлагат работещи модели както за директни, така и за задочни продажби, които лесно се прилагат към всеки бизнес.

Теми на фирмени обучения: Продажбени умения, основи на потребителско поведение, водене на презентации и преговори, умения за комуникация.

Вижте обученията

БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕ И МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИНЯ

Обученията ни по планиране на бизнес и мениджърски умения обхващат главно организацията и фазите, през които трябва да се мине, за да се превърне една идея в реализиран се проект.

Теми на фирмени обучения: Бизнес планиране, организиране на работните процеси, одит на органзиацията, изготвяне на орагнизационен план, изготвяне на стратегически план за развитие на бизнеса, дизайн на бизнес процеси.

Вижте обученията
Biznes konsultirane
Business people with question mark on boards

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

Обученията ни по маркетинг и реклама са фокусирани върху външната комуникация, изграждането на добър имидж и усвояването на успешни похвати за адаптиране на пазара и поддържане на стабилен фирмен портфейл.

Всички курсове в секция “Маркетинг” са подготвени от доказани професионалисти в своята област, които всекидневено обслужват маркетингови и рекламни кампании за своите клиенти. Така могат да дадат актуална информация, практични съвети и достъп до най-успешните практики.

Теми на фирмени обучения: Изграждане на бранд и имидж, бизнес комуникация, дизайн, реклама, съставяне на стратегически маркетинг и дигитален маркетинг.

Вижте обученията

КОМУНИКАЦИЯ И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Нашите курсове по развитие на личностните и комуникативните умения целят по-ефективно разбиране в екипа и с клиентите, както и добро слушане и намиране на правилен подход към събеседниците, защото тайната на успеха е в ползотворното общуване още от първото “Здравей!”.

Теми на фирмени обучения: организиране на времевия ресурс, справяне със стрес, принципи на комукацията, правилно слушане и задаване на въпроси, техники за въздействане.

Вижте обученията
communikaciya i lichni umeniq
page-coaching

КОУЧИНГ И МЕНТОРСТВО

Тренингите ни по менторство обхващат общите принципи нанасравляване и обучение, като се фокусират върху общите ползи на двете страни в коучинга.

Теми на фирмени обучения:

комуникация с наставляваните, методи за представяне на информация, начини за даване на обратна връзка и обективна оценка, даване на ясни и разбираеми напътствия.

Вижте обученията

ТИЙМ БИЛДИНГ

Тийм билдинг тренингите сами по себе си изискват голямо количество игри и упражнения. Нашите тренинги са съсредоточени върху сплотяването на един екип чрез постигане на по-добро разбиране на принципите на комуникацията и тяхното прилагане в работната среда.

Теми на фирмени обучения: основни принципи на комуникацията, справяне с конфликти, представяне на неприятна информация, успехът на екипа като личен успех, личностно развитие с цел развитие на екипа.

Вижте обученията
page-team-building