Бизнес Академия CourseLAB (Лаборатория за курсове). 02/852-57-07 office@courselab.net

Колко пъти се е налагало удължаване на продажбения процес поради възникване на възражение от страна на клиента, с когото работите? Колко често продажба е пропадала, заради възражение, което не е било преодоляно?

Много търговци изпитват трудности при преодоляването на възражения, което неизбежно води до по-нисък процент на успешно завършилите продажби, лоша репутация в очите на възразилите потребители и загуба на мотивация за самите търговци..

Не си позволявайте да загубите още клиенти, поради недостатъчен набор от знания за начините, по които възраженията могат да бъдат преодолени! Свържете се с нас сега и нека заедно организираме кратък и конкретизиран според вашите изисквания тренинг.

Какво ще научите?

Какъв подход рефлектира оптимално положително върху клиента, когато той изкаже възражение;
Кога клиентът възприема търговеца като помощник, а не крадец;
Кои техники работят в практиката, когато е повдигнато възражение;
Кога клиентът изказва истинско възражение и кога то е фалшиво;
Какви начини съществуват за избягване на възражения.
Commission Objections Scripts Real Estate1
Commission-objections-scripts-real-estate1
Family Discussing With The Car Salesperson.
Salesperson Shaking Hands With Female Customer

ВРЕМЕТРАЕНЕ

Продължителността на един екпресен тренинг е 2-3 часа.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Експресните тренинги се провеждат на място в помещенията на вашата фирма.

ЗАЩО ЕКСПРЕСЕН ТРЕНИНГ

Експресните тренинги са кратки и много синтезирани курсове, които се провеждат във фирмата с цел запазване цялостта на работния процес  и оптимизиране на отделения за обучения времеви ресурс.