Бизнес Академия CourseLAB (Лаборатория за курсове). 02/852-57-07 office@courselab.net

Възникват ли проблеми с клиентите по време на телефонни разговори, поради неразбиране, неизслушване или лоша фирмена култура на служителите? Губите ли клиенти, заради неактивност или неадекватност от страна на служителите в телефонните разговори с тях?

Цялостното разбиране на нуждите на клиента и предлагането на съответния продукт или услуга стоят в основата на добрите отношения между двете страни. Телефонните разговори изправят както служителят, така и клиента пред невидима стена, затрудняваща установяването на разбирателство.

Спечелете повече лоялни клиенти и по-висок фирмен имидж като подобрите качеството на мобилната услуга, която предлагате. Свържете се с нас сега и нека заедно организираме кратък и конкретизиран според вашите изисквания тренинг.

Какво ще научите?

Какво е приложението на основните принципи на комуникацията в телефонните разгвори;
Как бързо се установява разбирателство с клиента и се извлича нужната за целта на разговора информация;
Кои методи за определяне на нуждите на клиента от другата страна на телефонната линия работят;
Как следването на един и същ алгоритъм при телефонните разговори подобрява нивото на успеваемост;
Защо адаптацията към настроението и скоростта на клиента повишава ефективността на разговора и намалява времетраенето му.
Prodajbi Po Telefona Pic
Prodajbi-po-telefona-pic
Phonecall
Laughing Young Guy Enjoying A Conversation Over The Cellphone

ВРЕМЕТРАЕНЕ

Продължителността на един екпресен тренинг е 2-3 часа.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Експресните тренинги се провеждат на място в помещенията на вашата фирма.

ЗАЩО ЕКСПРЕСЕН ТРЕНИНГ

Експресните тренинги са кратки и много синтезирани курсове, които се провеждат във фирмата с цел запазване цялостта на работния процес  и оптимизиране на отделения за обучения времеви ресурс.