Бизнес Академия CourseLAB (Лаборатория за курсове). 02/852-57-07 office@courselab.net

Експресните тренинги представляват динамични тренинги, провеждани в рамките на  2  до 3 часа. Информацията в тях е специално подбрана и синтезирана, за да изпълни конкретните цели на темата в кратки срокове, запазвайки съдържателността си.

Провеждат се на място във фирмите с цел запазване цялостта на работния процес и спестяване на време и организационни усилия от страна обучаваните служители.

Family discussing with the car salesperson.

Обслужване на клиенти

Колко често проблемите с клиенти във вашия бизнес са следствие от некачествено предоставена услуга или продукт? Колко често чувате от служителите си различни формулировки на фразата “Не бях виновен аз, клиентът беше неадекватен.”?

Разберете как бързо и лесно да повишите качеството на обслужването, което предлагате!

Комуникация и грижа за клиентите

Колко често срещате проблем в клиент, породен от неразбирателство? При срещи с клиенти колко често губите вниманието на събеседника си? А искате ли да научите как да поддържате целенасочен и смислен разговор?

Искате лесно и удобно да подобрите комуникацията с клиенти във вашата фирма? Научете повече!
3x2-079
woman-smiling-on-phone

Комуникация по телефона

Възникват ли проблеми с клиентите по време на телефонни разговори, поради неразбиране, неизслушване или лоша фирмена култура на служителите? Губите ли клиенти, заради неактивност или неадекватност от страна на служителите в телефонните разговори с тях?

Служителите ви изпитват притеснение при провеждане на телефонни обаждания? Помогнете им да преодолеят това!

Основни принципи на продажбения процес

Колко често ви се налага да обучавате своите нови търговци? А дапродавате без самите вие да сте търговец? Запознайте се с основните правила в продажбите!

Развийте своя бизнес бързо и с малко усилия! Започнете от своите търговци!
Business_deal
Business-meeting-discussing-challenging-problems

Справяне с възражения

Колко пъти се е налагало удължаване на продажбения процес поради възникване на възражение от страна на клиента, с когото работите? Колко често продажба е пропадала, заради възражение, което не е било преодоляно?

Ако възраженията са това, което спира развитието на вашия бизнес, преодолейте ги сега! Научете как!